Limity prędkości w Polsce dla pojazdów kategorii B (do 3,5T)

Rozwiąż test kat B Nauka Artykuły Najtrudniejsze pytania Wykup dostęp

Znajomość ograniczeń prędkości, jest niezwykle ważna dla kierującego pojazdem. Limity prędkości występują, po to aby zwiększyć bezpieczeństwo nasze i innych uczestników ruchu drogowego. Przestrzeganie limitów zwiększa bezpieczeństwo, a także pozwala uniknąć mandatu, punktów karnych i utraty prawa jazdy.
Limity zależne są od:
- rodzaju pojazdu jakim się poruszamy (Czterokołowiec, Motocykl, Pojazd do 3,5T, pojazd powyżej 3,5T)
- drogi na jakiej się poruszamy. Jednokierunkowe: Autostrada, Droga ekspresowa) (Dwukierunkowe - jedno lub dwujezdniowe)
- znaków ograniczeń prędkości,
- czy ciągniemy przyczepę (zespół pojazdów) lub holujemy pojazd.Ograniczenia prędkości w Polsce


Dla pojazdów do 3,5T (kat. B) i motocykli:


Autostrada: 140km/h

Droga ekspresowa dwujezdniowa: 120km/h

Droga ekspresowa jednojezdniowa: 100km/h

Droga Dwujezdniowa Dwukierunkowa o dwóch pasach ruchu: 100km/h

Droga jednojezdniowa dwukierunkowa: 90km/h

Obszar zabudowany
w godz. 5:00-23:00: 50km/h
w godz. 23:00-5:00: 60km/h

Stefa zamieszkania: 20km/h


Zespół pojazdów, pojazd osobowy lub motocykl z przyczepą


Autostrada: 80km/h

Droga ekspresowa dwujezdniowa: 80km/h

Droga ekspresowa jednojezdniowa: 80km/h

Droga Dwujezdniowa Dwukierunkowa o dwóch pasach ruchu: 80km/h

Droga jednojezdniowa dwukierunkowa: 70km/h

Obszar zabudowany
w godz. 5:00-23:00: 50km/h
w godz. 23:00-5:00: 60km/h

Stefa zamieszkania: 20km/h


Holowanie pojazdu


Obszar zabudowany: 30km/h

Poza obszarem zabudowanym na wszystkich drogach: 60km/h

Zapamiętajmy, że wyżej wymienione prędkości, są to maksymalne dopuszczalne prędkości. Prędkość na drodze należy dostosować, tak aby mieć pełne panowanie nad pojazdem, uwzględniając warunki atmosferyczne, widoczność, stan i nawierzchnię drogi, natężenie ruchu, ładunek, poziom zmęczenia kierowcy, a także zachowanie innych kierowców.

Powyższe prędkości mogą być indywidualnie regulowane także przez znak: "B-33: Ograniczenie prędkości", wtedy maksymalnie dopuszczalną prędkością będzie ta, która widnieje na znaku.


Pytania egzaminacyjne kategorii B na które teraz odpowiesz bez żadnego problemu:

Rodzaj pytania: Podstawowe
Identyfikator pytania: 1230

Pytanie: Czy na tak oznakowanej drodze możesz jechać samochodem osobowym z prędkością 100 km/h?
Odpowiedzi: TAK lub NIE


Rodzaj pytania: Specjalistyczne
Identyfikator pytania: 383

Pytanie: Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz jechać, kierując samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3 t, na drodze ekspresowej jednojezdniowej?

a) 120 km/h
b) 100 km/h
c) 90 km/h


Rodzaj pytania: Specjalistyczne
Identyfikator pytania: 384

Pytanie: Czy kierując pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 t, na obszarze zabudowanym, na tak oznakowanej drodze, możesz jechać z prędkością 70 km/h?

a) TAK.
b) NIE.
c) Nie, jeżeli jedziesz w godzinach od 5.00 do 23.00.


Rodzaj pytania: Specjalistyczne
Identyfikator pytania: 392

Pytanie: Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz jechać, kierując samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 t, na drodze za tym znakiem?

a) 70 km/h.
b) 80 km/h.
c) 90 km/h.


Nasz test rozwiązano już razy. Dołącz do nas już dziś!