Egzamin na prawo jazdy - nowe zasady w 7 krokach!

Przeczytaj o nowych zasadach uzyskiwania uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych
e-testynaprawojazdy.plKrok 1

Na samym początku drogi do uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami czeka nas wypełnienie wniosku o wydanie prawa jazdy. Możemy go złożyć w urzędzie osobiście, a także drogą elektroniczną (w tym przypadku niezbędne jest założenia konta na Elektronicznej Skrzynce Podawczej systemów Pojazd i Kierowca, więcej informacji na ten temat w kolejnym artykule). Do wniosku musimy koniecznie dołączyć:

1. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz w przypadku jeśli jest ono wymagane - orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
2. Aktualną, kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
3. Zgodę rodziców lub opiekunów prawnych - jeżeli jest wymagana.

Po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów urząd wydający uprawnienia do kierowania pojazdami utworzy nam Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) w terminie do dwóch dni roboczych.

Krok 2

Następnym krokiem jest odebranie z urzędu potwierdzenia wygenerowania Profilu Kandydata na Kierowcę z naszym własnym unikalnym numerem identyfikującym. Właśnie przy pomocy tego numeru zapisujemy się na szkolenie i egzamin!

Krok 3

Po odebraniu przyszedł czas na zapisanie się w wybranym przez nas Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK).

Krok 4

Kolejnym, najważniejszym w całym procesie do uzyskania prawa jazdy jest szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców. To właśnie w tym kroku poznajemy teoretyczne podstawy o ruchu drogowym, bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz praktyczną naukę prowadzenia pojazdów mechanicznych. Już od tego momentu powinniśmy zacząć równoczesną naukę do egzaminu teoretycznego. Pełną, oficjalną, na bieżąco aktualizowaną bazę pytań z aplikacją symulującą egzamin teoretyczny znajdziemy tutaj: http://e-testynaprawojazdy.pl
Po pomyślnym ukończeniu kursu Ośrodek Szkolenia Kierowców dokonuje elektronicznego wpisu na naszym Profilu Kandydata na Kierowcę. Jest on podstawą do zapisania się na egzamin!

Krok 5

W tym kroku udajemy się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) i zapisujemy się na egzamin! Możemy to zrobić na dwa sposoby:

1. Osobiście odwiedzić ośrodek egzaminowania - WORD, który wyznaczy nam termin egzaminu do 30 dni od daty złożenia wszystkich dokumentów,
2. Elektronicznie, jeśli jest dostępna taka możliwość na stronie internetowej ośrodka egzaminującego przy pomocy numeru identyfikującego otrzymanego w urzędzie - Uwaga! Ten sposób jest dostępny jedynie w wybranych ośrodkach WORD!

Krok 6

Przystępujemy w umówionym wcześniej terminie do państwowego egzaminu na prawo jazdy (przed przystąpieniem do egzaminu powinniśmy przestudiować CAŁĄ BAZĘ PYTAŃ na egzamin teoretyczny - możemy znaleźć ją tutaj: http://e-testynaprawojazdy.pl ).
Ważne! Do przystąpienia do egzaminu praktycznego wymagane jest zaliczenie egzaminu teoretycznego!

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku zarówno z części teoretycznej jak i części praktycznej egzaminu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego dodaje elektronicznie odpowiednią adnotacje w Profilu Kandydata na Kierowcę i przesyła informację o pozytywnym wyniku egzaminu do właściwego organu wydającego prawo jazdy.
W tym momencie możemy już zapłacić wymaganą kwotę za wydanie dokumentu.

Urząd wydający nam uprawnienia do kierowania pojazdami składa zamówienie u producenta dokumentów do dwóch dni roboczych. Uwaga! Zamówienie przez organ zostanie dokonane dopiero po dostarczeniu dowodu wpłaty!


Krok 7

Odbieramy prawo jazdy!

Dokument odbieramy w zależności od wybranej przez nas metody jego przekazania:
1. Bezpośrednio w urzędzie - za pokwitowaniem odbioru,
2. Drogą pocztową - ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W tym miejscu już możemy się cieszyć nadanymi nam uprawnieniami!

Życzymy powodzenia,
zespół e-testynaprawojazdy.pl
Napisane dnia 26-08-2018 17:38 przez etestynaprawojazdy
Powered by CuteNews
Nasz test rozwiązano już razy. Dołącz do nas już dziś!