Zmiany w egzaminach na prawo jazdy 2017

Nowy rok, czyli kolejne zmiany - czyli co czeka nowych kursantów i osoby, które egzamin mają już za sobą ?
W styczniu 2017 w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące zdawania egzaminu praktycznego na prawo jazdy.
Egzamin teoretyczny pozostaje bez zmian - a co za tym idzie testy na prawo jazdy pozostają niezmienne i aktualne.

Niektóre z błędów, które wcześniej przerywały egzamin, w tej chwili będą dopuszczalne.

Osoby przystępujące do egzaminu praktycznego na prawo jazdy będą traktowani z przymrużeniem oka. Od 1 Stycznia roku 2017 w życie wchodzą nowe przepisy ministerstwa infrastruktury i budownictwa, które dopuszczają egzaminatorom na mniejszą rygorystyczność w ocenach osób zdających egzamin.
Nowe przepisy mówią, że egzaminator nie ma konieczności przerywania egzaminu, gdy zdający popełni błąd, który przy wcześniejszych przepisach wykluczał kandydata całkowicie i przerywał egzamin (np. Wymuszenie pierwszeństwa, kolizja itp). Poważniejsze błędy mogą być teraz potraktowane jako dopuszczalne, a co za tym idzie - większa zdawalność egzaminów na prawo jazdy. Oczywiście ocena egzaminatora jest elastyczna i wszystko zależy od jego subiektywnej interpretacji. W sytuacji gdy kursant wymusi pierwszeństwo pieszemu, jeden egzaminator może przerwać egzamin, zaś drugi może dopuścić tak poważny błąd kandydata na kierowcę.

Jakie błędy będą mogły zostać potraktowane jako dopuszczalne?
Błędy dotyczą sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. Są to:
 • spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu
 • niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego
 • niezastosowanie się do znaków: „stop”, „zakaz wjazdu ...”, „zakaz skręcania w lewo”, „zakaz skręcania w prawo”,„nakaz jazdy...”, „wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu”, „linia podwójna ciągła”,„zakaz ruchu”
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: na skrzyżowaniu, pojazdom szynowym, rowerzystom, podczas zmiany pasa ruchu, w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze, podczas włączania się do ruchu, podczas cofania.
 • Naruszenie zakazu zawracania
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h\
 • nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania
 • naruszenie zakazu wyprzedzania: na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi, przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniach, na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przednimi, na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
 • niezastosowanie się do znaku, „zakaz wyprzedzania"
 • wyprzedzanie z niewłaściwej strony
 • spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem

  Przyłóżcie się zatem do teorii, której najszybciej nauczycie się na naszej stronie.
  Powodzenia!  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
 • Napisane dnia 16-11-2016 20:58 przez etestynaprawojazdy
  Powered by CuteNews
  Nasz test rozwiązano już razy. Dołącz do nas już dziś!