Nowe znaki drogowe: D-54 „strefa czystego transportu” oraz D-55 „koniec strefy czystego transportu”

W dniu 28 sierpnia 2018 roku opublikowana została pozycja 1657 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 sierpnia 2018 roku, w której zmieniono szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze.
Do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku naniesiono poniższe zmiany:

1. Nowe znaki drogowe:

D-54 „strefa czystego transportu”


D-55 „koniec strefy czystego transportu”2. Co oznaczają nowe znaki:

Nowe znaki drogowe wprowadzają nowe ograniczenia, ale mają być lepsze dla ekologii.

Znak D-54 oznaczający strefę czystego transportu – wyznaczający strefy czystego transportu. Znak powinien być umieszczony przy każdym wjeździe do strefy czystego transportu.
Znak D-55 oznaczający koniec strefy czystego transportu – wyznaczający wyjazd ze strefy czystego transportu. Znak powinien być umieszczony przy każdym wyjeździe ze strefy czystego transportu.

1. Wjazd dla pojazdów : elektrycznych, napędzanych wodorem, napędzanych gazem ziemnym.
2. Tylko w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy.
3. Pozostałe pojazdy mogą mieć możliwość wjazdu do sierpnia 2021 roku, za maksymalną opłatą 2,50 zł za godzinę.
4. Zignorowanie znaków podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł.

Strefy czystego transportu – mają prawo ustanowić władze lokalne w gminach liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców, wyznaczając je w centrach miast lub na obszarze zabudowy mieszkaniowej. Mają one na celu zapobieganie negatywnego działania na zdrowie ludzi i środowisko w związku z zanieczyszczeniami spalin z pojazdów o silnikach spalinowych.

Bezpłatny wjazd do strefy czystego transportu:
- Pojazdy elektryczne, napędzane wodorem, napędzane gazem ziemnym.
Pojazdy napędzane gazem ziemnym muszą mieć oznakowanie o danym napędzie umieszczone na szybie czołowej.
- Pojazdy uprzywilejowane, a także służb mundurowych,
- Obsługujących Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
- Zarządów dróg oraz wykonujących prace na rzecz zarządców dróg,
- Sił Zbrojnych,
- O dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t mieszkańców strefy czystego transportu,
- Specjalistycznych transportów sanitarnych,
- Autobusów zeroemisyjnych oraz szkolnych,
- Inne pojazdy pod warunkiem uiszczenia opłaty do 2021 roku.*
*Według ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach rada gminy może dopuścić wjazd do strefy czystego transportu innych pojazdów pod warunkiem uiszczenia opłaty w okresie do 3 lat od momentu uchwalenia ustawy tj. do sierpnia 2021 roku. Opłata za wjazd do strefy czystego transportu musi być niższa niż 2,50 zł za godzinę i może być pobierana tylko za jazdę po strefie czystego transportu w godzinach od 9:00 do 17:00. Opłata może być także w innej formie np. zryczałtowanej bądź jako abonament. Opłaty są dochodem gminy, który może być wykorzystany jedynie na potrzeby strefy czystego transportu.

Płatny wjazd do strefy czystego transportu:
1. Wszyscy kierowcy pojazdów osobowych i ciężarowych z silnikami napędzanymi olejem napędowym (diesel) i benzyną, którzy nie są mieszkańcami strefy czystego transportu.


3. Opłaty za wjazd do strefy czystego transportu oraz mandat do 500zł.

Za wjazd do strefy czystego transportu dla innych pojazdów niż wymienione w pkt. 2 mogą być naliczane opłaty:
- do 2,5 zł za godzinę przebywania,

Za niedokonanie opłaty za wjazd do strefy czystego transportu przewidziany jest mandat w wysokości do 500 zł.

4. Nowe znaki, a testy na prawo jazdy.

Póki co nie zostały wprowadzone nowe pytania do bazy pytań egzaminacyjnych WORD dotyczące znaków D-54 „strefa czystego transportu” oraz D-55 „koniec strefy czystego transportu” , więc nie wpłynie to na egzamin teoretyczny na prawo jazdy. Jeżeli nowe pytania zostaną wprowadzone, natychmiast o tym poinformujemy.

Aktualne pytania oraz testy egzaminacyjne na prawo jazdy znajdziecie na naszej stronie internetowej https://e-testynaprawojazdy.pl/
Opracowano na podstawie:
1. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
2.Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
3. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Napisane dnia 31-08-2018 10:18 przez etestynaprawojazdy
Powered by CuteNews
Nasz test rozwiązano już razy. Dołącz do nas już dziś!