Ocena zapisana!
Wybrana kategoria:
Wartość punktowa: -
Czas do końca: 25:00

Zasady egzaminu teoretycznego kat. A, A1, A2, AM, B, B1, C, C1, D, D1, T

Podstawa prawna

Egzamin obowiązuje w 2024 roku i jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r (ze zmianami z dnia 20 września i 23 grudnia 2016 r.) w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach Oraz z zapisami Ustawy z dnia 10 stycznia 2013 roku o kierujących pojazdami.