Najczęściej popełniane błędy w pytaniach kategorii C!

Często pojawiają się wątpliwości odnośnie dopuszczalnych mas oraz wymiarów samochodów ciężarowych. W szczególności pomyłki dotyczą pytań o długości pojazdów tj. pytań o identyfikatorach 615 (Rys.1) oraz 689 (Rys.2).

Pytanie o identyfikatorze 615:

Rysunek 1. Pytanie o identyfikatorze 615.
Źródło: e-testynaprawojazdy.plPytanie o identyfikatorze 689:

Rysunek 2. Pytanie o identyfikatorze 689.
Źródło: e-testynaprawojazdy.pl


W jaki sposób raz na zawsze zapamiętać różnicę pomiędzy tymi pytaniami?
Wyjaśnienie możemy znaleźć w Art. 62:

«Art. 62. Ciągnięcie przyczep
1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:
1) samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;
2) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3, 5 t - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40%;
3) motocykl lub motorower - nie może przekraczać masy własnej motocykla lub motoroweru, jednak nie może przekraczać 100 kg.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy naczep.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej.
4. Zespół pojazdów może składać się najwyżej z 3 pojazdów, a zespół ciągnięty przez pojazd silnikowy inny niż ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny - z 2 pojazdów.
4a. Długość zespołu 2 pojazdów nie może przekraczać 18, 75 m, a 3 pojazdów - 22 m, z wyjątkiem zespołu pojazdów złożonego z:
1) pojazdu samochodowego i naczepy, których długość nie może przekraczać 16, 5 m

2) motocykla i przyczepy, motoroweru i przyczepy, roweru i przyczepy, wózka rowerowego i przyczepy, którego długość nie może przekraczać 4 m.
4b. Przejazd zespołu pojazdów złożonego z liczby pojazdów większej niż określona w ust. 4 lub o długości większej niż określona w ust. 4a wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 64d zezwolenie kategorii VIIna przejazd pojazdu nienormatywnego.
5. Długości zespołów pojazdów określone w ust. 4a nie dotyczą tramwajów.
»Przeczytanie artykułu prawnego może nadal nie wyjaśniać w jaki sposób odróżnić długości pojazdu samochodowego z naczepą od długości zespołu samochodu ciężarowego z przyczepą, dlatego przygotowaliśmy dla Was małe ściągi (Rys. 3 oraz Tab.1), w których umieszczone zostały wybrane informacje ułatwiające zrozumienie różnic.


Rysunek 3. Długości A) pojazdu samochodowego z naczepą B) zespołu samochodu ciężarowego z przyczepą.
Źródło: Opracowanie własneTabela 1. Dopuszczalne wartości wymiarów oraz masy pojazdówMamy nadzieję, że po przeanalizowaniu powyższych informacji problem z powyższymi pytaniami więcej się nie powtórzy!

Życzymy owocnej dalszej nauki,
zespół e-testynaprawojazdy.pl
Napisane dnia 30-10-2018 19:57 przez etestynaprawojazdy
Powered by CuteNews
Nasz test rozwiązano już razy. Dołącz do nas już dziś!