Najtrudniejsze pytania kat A - omówienie teoretyczne

Rozwiąż test kat A Nauka Artykuły Najtrudniejsze pytania Wykup dostęp

Rodzaj pytania: Podstawowe
Identyfikator pytania: 570

Pytanie: Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem szynowym skręcającym w prawo do zajezdni ?
Odpowiedź: NIE

Wyjaśnienie pytania: Prawo o ruchu drogowym - Art. 25 ust. 1 i 2.


ust. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.
ust. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.

Zgodnie z kodeksem drogowym w tym wypadku należy ustąpić pierwszeństwa przejazdu tramwajowi i umożliwić mu swobodny zjazd ze skrzyżowania.


Rodzaj pytania: Podstawowe
Identyfikator pytania: 799

Pytanie: Czy ten znak ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego zawilgoceniem jezdni?
Odpowiedź: NIE

Wyjaśnienie pytania: Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Aby prawidłowo odpowiedzieć na to podchytliwe pytanie, należy odróżniać dwa znaki ostrzekawcze:
A-32 „oszronienie jezdni” i A-15 „śliska jezdnia”. Jeden znich ostrzega o oszronieniu jezdni, a drugi o zwilgoceniu. Widoczny na ilustracji znak - ostrzega o "stałym bądź okresowym oszronieniem jezdni lub gołoledzią" Nie należy mylić tych pojęć ze "zwilgoceniem", o którym ostrzega nas znak: Znak A-15 „śliska jezdnia”.


Znak A-32 „oszronienie jezdni” znak jest ostrzeżeniem, że na jezdni może pojawiać się stałe bądź okresowe oszronienie, a także gołoledź. Może to doprowadzić do poślizgu pojazdu.


Znak A-15 „śliska jezdnia” znak ten ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego okresowym lub stałym zwilgoceniem jezdni.

Rodzaj pytania: Podstawowe
Identyfikator pytania: 719

Pytanie: Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem z prawej strony?
Odpowiedź: NIE

Wyjaśnienie pytania: Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Znak drogowy A-6d ostrzega nas przed zbliżaniem się do wylotu drogi jednokierunkowej z prawej strony. Zaś tabliczka pod nim umieszczona z napisem "120 m" wskazuje dokładną odległość od umieszczenia tego znaku, gdzie wylot drogi występuje.
O drodze, gdzie pierwszeństwo mają pojazdy po prawej stronie, może nas ostrzegać tabliczka "T-6c"


Znak drogowy A-6d "wylot drogi jednokierunkowej z prawej strony". Ostrzega przed zbliżaniem się do drogi, gdzie z prawej strony istnieje możliwość pojawienia się pojazdu (na drodze podporządkowanej)


Tabliczka T-6c"rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem". Ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, gdzie pierwszeństwo mają pojazdy nadjeżdżające znad przeciwka i prawej strony

Rodzaj pytania: Podstawowe
Identyfikator pytania: 821

Pytanie: Czy w tej sytuacji wolno Ci kontynuować jazdę na wprost dotychczasowym pasem ruchu?
Odpowiedź: NIE

Wyjaśnienie pytania: Prawo o ruchu drogowym - Art. 16. ust. 4.

Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni.Linia P-1: Pojedyncza przerywana. Rozdziela pasy ruchu. Zezwala na przejeżdżanie przez nią (zmianę pasa ruchu)


W tej sytuacji, nie możemy kontynuować jazdy tym pasem ruchu. Prawidłowa jazda powinna odbywać się prawym pasem ruchu (możliwie bilsko prawej krawędzi). Na jezdni jest także pojedyncza linia przerywana, która zezwala nam na zmianę pasa ruchu.

Nasz test rozwiązano już ok. razy. Dołącz do nas już dziś!