Egzamin teoretyczny na prawo jazdyPodstawa prawna
Egzamin teoretyczny na prawo jazdy przeprowadza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Od roku 2017 w życie wejdzie nowa ustawa, która nieco zmieni zasady egzaminu praktycznego. Egzamin teoretyczny pozostanie bez zmian. O czym można przeczytać pod linkiem: Zmiany w egzaminach 2017


Kto przeprowadza egzaminy.
Egzaminy teoretyczne na prawo jazdy kat. A, B, C, D, T, AM, A1, A2 i B1, przeprowadzane są w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego przez uprawnionych egzaminatorów.
Aby przystąpić do egzaminu praktycznego na prawo jazdy, niezbędny jest pozytywny wynik egzaminu teoretycznego.

Egzamin teoretyczny w 'praktyce'.
Na początek sprawdzana jest tożsamość zdającego na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu. Następnie przydzielane zostaje stanowisko komputerowe oznaczone konkretnym numerem, na którym osoba zdająca przystąpi do egzaminu.


Po zajęciu stanowiska przez zdającego egzaminator wyjaśnia szczegóły przeprowadzania egzaminu:
- formę , Zakres, kryteria, formę i czas trwania egzaminu
- udzielanie odpowiedzi (czy dozwolone są poprawki itp.)
- Egzaminator informuje o bezwzględnym zakazie używania pomocy (ściągi, telefony, słuchawki, mikrofon itp.)
- informuje także o zakazie opuszczania sali bez zgody egzaminatora WORD,

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu teleinformatycznego, do którego przeprowadzenia niezbędne są:
- komputerowy program egzaminacyjny,
- komputer,
- monitor,
- specjalna klawiatura egzaminacyjna,Egzamin na prawo jazdy składa się z 32 pytań w formie testowej wybranych losowo (20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej) Udzielenie odpowiedzi polega na wyborze odpowiedzi (osoba może wybrać tylko jedną prawidłową odpowiedź): spośród propozycji oznaczonych TAK lub NIE (w pytaniach z wiedzy podstawowej)


oraz literami A,B,C (w pytaniach z wiedzy specjalistycznej)Egzamin teoretyczny trwa 25 minut.

Egzamin dla dowolnej kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, T, AM, A1, A2 i B1) składa się z 32 pytań
Maksymalny czas trwania egzaminu na jedną kategorię to 25 minut
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 74
Do uzyskania wyniku pozytywnego należy otrzymać co najmniej 68 punktów

Każdy egzamin zawiera 20 pytań testowych z wiedzy podstawowej, w tym:
10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każde za 3 punkty
6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każde za 2 punkty
4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każde za 1 punkt

Każdy egzamin zawiera również 12 pytań testowych z wiedzy specjalistycznej, w tym:
6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każde za 3 punkty
4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każde za 2 punkty
2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każde za 1 punkt

Zasady udzielenia odpowiedzi:
1. Na każdy pytanie istnieje tylko jedna poprawna odpowiedź
2. Nie ma możliwości cofnięcia się do poprzednich pytań
3. Film dotyczący pytania wyświetli się tylko jeden raz i kończy się stopklatką, która jest widoczna przez cały czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi
4. Można zmienić udzieloną wcześniej odpowiedź do czasu przejścia do kolejnego pytania lub do upłynięcia czasu przewidzianego na pytanie
5. Nieudzielenie odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niepoprawnej odpowiedzi i otrzymaniem zera punktów.


Egzamin obowiązujący we wszystkich ośrodkach WORD w całej Polsce, można rozwiązać pod linkiem: Egzamin teoretyczny na prawo jazdy kat. A, B, C, D, T, AM, A1, A2 i B1


Pytania, które występują na egzaminie teoretycznym są w pełni jawne. Są one tworzone przez Polską wytwórnie papierów wartościowych i zatwierdzane przez Polskie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Napisane dnia 29-11-2016 16:58 przez etestynaprawojazdy
Powered by CuteNews
Nasz test rozwiązano już razy. Dołącz do nas już dziś!