Rozwiąż test kat C Nauka Artykuły Najtrudniejsze pytania Wykup dostęp

Większość z nas robi prawo jazdy kat. C lub C+E aby pracować w transporcie krajowym bądź międzynarodowym. I właśnie w tej chwili nasuwa się pytanie, jak długo mogę jechać bez pauzy? W tym artykule na podstawie rozporządzenia postaram się to dokładnie przedstawić.Dzienny czas prowadzenia pojazdu

Jest to łączny czas prowadzenia pojazdu od zakończenia dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia kolejnego dziennego okresu odpoczynku lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku.


Czas poniżej 9 godzin

Możliwość przedłużenia do 10 godzin maksymalnie 2 razy w tygodniu


Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu

Oznacza łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu jednego tygodniaPoniżej 56 godzin

W ciągu dwóch tygodni łączny czas może wynosić maksymalnie 90 godzin


Przerwa

Następuje po 4,5h prowadzenia pojazdu, jest to czas, kiedy kierowca nie może pracować łącznie z prowadzeniem pojazdu.Po czterech i pół godzinach ciągłej jazdy następuje przerwa, która musi trwać 45 minut lub dłużej, chyba że kierowca postanawia rozpocząć odpoczynek.

Można również zastosować alternatywę
Alternatywą dla kierowcy może być przerwa trwająca 15 minut, zaraz po której nastąpi kolejna trwająca 30 minut.


Odpoczynek dzienny

Jest to czas w ciągu dnia, kiedy kierowca dysponuje swoim czasem wg swojego uznania obejmujący "regularny dzienny okres odpoczynku" lub "skrócony dzienny okres odpoczynku"
W każdym 24 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku kierowca musi wykorzystać kolejny dzienny okres odpoczynku
(art. 8 ust. 2 akapit 1 rozporządzenia nr 561/2006)
Dzienny okres odpoczynku może zostać przedłużony do rozmiarów regularnego lub skróconego tygodniowego okresu odpoczynku
(art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 561/2006)Regularny dzienny odpoczynek
Jest to odpoczynek trwający powyżej 11 godzin
Można zastosować alternatywę:
Odpoczynek można podzielić na dwie części, w których pierwsza część będzie trwała powyżej 3 godzin a druga powyżej 9 godzin

Skrócony dzienny odpoczynek
Odpoczynek trwający od 9 do 11 godzin
Jeśli część dziennego okresu odpoczynku zawarta w 24 godzinnym okresie wynosi co najmniej 9 godzin, ale mniej niż 11 godzin, wówczas ten dzienny okres odpoczynku uznaje się za skrócony dzienny okres odpoczynku
(art. 8 ust. 2 akapit 2 rozporządzenia nr 561/2006)
Kierowca może mieć maksymalnie 3 skrócone dzienne okresy odpoczynku pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku


Tygodniowy okres odpoczynku

Oznacza tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje "regularny tygodniowy okres odpoczynku" lub "skrócony tygodniowy okres odpoczynku"
Tygodniowy okres odpoczynku zaczyna się maksymalnie po zakończeniu sześciu okresów 24 godzinnych licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynkuRegularny tygodniowy okres odpoczynku
Odpoczynek powyżej 45 godzin

Skrócony tygodniowy okres odpoczynku
Odpoczynek poniżej 45 godzin, który można skrócić do przynajmniej 24 kolejnych godzin. Skrócenie to należy jednak zrównoważyć odpoczynkiem wykorzystanym raz przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu. Odpoczynek wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku można wykorzystać łącznie z innym okresem odpoczynku trwającym przynajmniej 9 godzin.


Załoga kilkuosobowa

W trakcie okresu prowadzenia pojazdu między dwoma kolejnymi dziennymi okresami odpoczynku, lub między dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku, w pojeździe przebywa przynajmniej dwóch kierowców do prowadzenia pojazdu. Przez pierwszą godzinę obsady kilkuosobowej obecność innego kierowcy lub kierowców jest fakultatywna, ale przez pozostałą część tego okresu jest konieczna
W ciągu 30 godzin od zakończenia dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku, kierowca należący do kilkuosobowej załogi musi skorzystać z kolejnego dziennego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 9 godzin

Nasz test rozwiązano już ok. razy. Dołącz do nas już dziś!