Znaki ostrzegawcze: odległości od miejsc niebezpiecznych

Rozwiąż test kat B Nauka Artykuły Najtrudniejsze pytania Wykup dostęp

Znaki ostrzegawcze na drodze mają swoje zastosowanie. Umieszczane są na drogach w celu wczesniejszego uprzedzania kierowcy przed niebezpieczeństwem lub możliwością wystąpienia niebezpieczeństwa.
Zapamiętajmy, że wystąpienie na drodze znaku ostrzegawczego zobowiązuje kierowce do zachowania szczególnej ostrożności.

Jak wygląda znak ostrzegawczy ?

Znaki ostrzegawcze są w kształcie trójkąta o równych bokach. Wierzchołek trójkąta we wszystkich znakach ostrzegawczych umieszczony jest u góry. Istnieje jeden wyjątek, gdzie wierzchołek znaku ostrzegawczego jest u dołu, jest to znak "A-7: ustąp pierwszeństwa przejazdu."


Typowy przykładowy znak ostrzegawczy z wierzchołkiem trójkąta u góry "skrzyżowanie o ruchu okrężnym"


Wyjątek: znak ostrzegawczy z wierzchołkiem trójkąta u dołu "ustąp pierwszeństwa przejazdu"
Dlaczego znak A-7 ustąp pierwszeństwa przejazdu jest odwrócony ?

Ponieważ należy do grupy znaków, które są najważniejsze na drodze. A-7 - ustąp pierwszeństwa jest bardzo ważnym znakiem dla bezpieczeństwa w ruchu drogowego. Jego kształt musi być unikalny, tak aby dało go się odróżnić, np. od tylnej strony, lub w przypadku zasypania śniegiem, można go odczytać na podstawie kształtu.

Zobacz także: 4 najważniejsze znaki drogowe o innym kształcie.Odległości znaków ostrzegawczych od miesc niebezpiecznych.

Znaki ostrzegawcze umieszcza się w odległościach:
do 100 m na drodze o dopuszczalnej prędkości poniżej 60 km/h.
od 150 do 300 m na drodze o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h.
Odległości te obowiązują, tylko wtedy gdy pod znakiem nie jest umieszona tabliczka T-1, która dokładnie określa odległość do miejsca niebezpicznego.


Znak ostrzegawczy z ograniczeniem prędkości poniżej 60 km/h. Odległość znaku do przejścia dla pieszych wynosi do 100 m:Znak ostrzegawczy z ograniczeniem prędkości powyżej 60 km/h. Odległość znaku do zakrętu wynosi od 150 do 300m:Znak ostrzegawczy z tabliczką "T-1" wskazujący dokładną odległość znaku od miejsca niebezpiecznego (100 metrów):

Opracowano na podstawie:
1. Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393),
2. Załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181).
Nasz test rozwiązano już razy. Dołącz do nas już dziś!